Съветът на директорите на Монбат е избрал нов прокурист

На извънредно заседание ръководството на компанията е решило да възложи на международна адвокатска кантора независим одит на екоаспектите от дейността и

Съветът на директорите на Монбат е избрал нов прокурист

Снимка: Монбат Груп

Коментари